Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.1.2023

 1. Rekisterinpitäjä: Elokuvablogi Unelmatehtaanvarjossa.fi
 2. yhteystiedot rekisteriasioita varten: antti.selkokari@netti.fi
 3. rekisterin nimi Unelmatehtaanvarjossa.fi (Antti Selkokari)
 4. rekisterin peruste ja tarkoitus: Sivusto kerää kommentoinnin ja yhteydenoton yhteydessä lomakkeeseen jätettyjä yhteystietoja, IP-osoitteita ja evästeitä roskapostin tunnistamiseksi.
 5. rekisterin sisältö: Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, asema yrityksessä, yrityksen verkko-osoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

  Tietolähteet: Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

 6. tietojen luovutus ja vastaanottajat: Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.
 7. rekisterin suojauksen periaatteet: Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
 8. tietojen säilytysaika: Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, jotta voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.
 1. rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen: Mikäli olet jättänyt kommentteja tai muita tietoja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.